Městské slavnosti

Kam o víkendu vyrazíme? Kde je nějaká akce? Určitě znáte tyhle otázky, když plánujete výlet s přáteli. Tak třeba do Znojma, Mikulova, Uherského Hradiště na slavnosti vína. Do Třeboně na výlov rybníků. Do Tábora na husity a Jana Žižku. Do Berouna na hrnčířské trhy atd. Za vínem
pojedete vlakem, jindy autem nebo na kole. Proč města organizují podobné nákladné slavnosti? Chtějí zvýšit povědomí o své existenci, o svých památkách, aby i jindy během roku přilákali turisty. Turistika je totiž významnou součástí prosperity obce. Chtějí, aby místní podnikatelé zvýšili své tržby, místní spolky smysluplně a tematicky představily svou činnost. Hrdost občanů na své vlastní město je také nezanedbatelná.

Splňují tato kritéria dobříšské Májové slavnosti? Turisty příliš nepřilákají, neboť  jim kromě kolotočů a hlasité hudby nemají co nabídnout. Místní podnikatelé raději zavřou krám, aby neměli potíže s opilci, posilněnými alkoholem na stáncích, které provozují přespolní. Spolky prezentují svou činnost – jeden za druhým. Babičky se podívají na vnoučata a rodiče to se svými dětmi „rychle vyřídí“, aby nemuseli v tom blázinci utišovat jejich mladší sourozence. A hromada odpadků, která zůstane v centru města po mastných klobásách a nápojích všeho druhu, v nikom hrdost nevyvolá.

Výše zmíněná kritéria by byla plně uspokojena v případě Svatováclavských slavností, v tuto chvíli organizovaných dobříšským zámkem. Mělo by to logické opodstatnění. Vždyť první písemná zmínka o Dobříši se datuje k roku 1252, kdy zde Václav I. podepsal listiny práv kláštera v Plasích. Tehdy byla Dobříš královským loveckým dvorcem a odtud také vzešel název Královské stolice opodál. Vyžadovalo by to však úzkou efektivní spolupráci města se zámkem Dobříš.  Akce by to byla turisticky přitažlivá, občané by se mohli zapojit např. do kostýmovaného průvodu nebo při organizaci, ulice by mohly alespoň na chvíli získat původní starobylý ráz. Inspiraci by bylo možno nalézt například v partnerském městě Tonnerre, které podobné, velmi populární slavnosti pořádá.

A Májové slavnosti? Sloužily by jako dříve k prezentaci sportovních oddílů a různých spolků či uměleckých kroužků před koncem školního roku kultivovaným způsobem a pod sokolským heslem: v zdravém těle zdravý duch.

#myslijinak

Bude se nám v Dobříši lépe žít.

 

#2 Mgr. Veronika Holíková, 49 let
Dlouholetá profesorka francouzštiny na gymnáziu s podrobnou znalostí českého a zahraničního školství, tlumočnice, organizátorka mezinárodních výměn mezi městy, nyní odborná konzultantka v pedagogickém nakladatelství.