Program

 

 1. Zracionalizujeme komunikaci s občany prostřednictvím moderních technologií.
 2. Zajistíme architektonické soutěže tak, aby se rozumně investovaly finanční prostředky.
 3. Zprovozníme zimní stadion, plovárnu i kino v návaznosti na rozpracované projekty.
 4. Vybudujeme bezpečné cesty pro pěší i cyklisty tak, aby ubylo automobilové dopravy. Zabráníme tranzitu kamionů ve městě.
 5. Budeme iniciovat vznik fond pro děti, která bude podporovat školní aktivity ( zimní zájezdy s povinným lyžařským výcvikem, zahraniční jazykové zájezdy, školy v přírodě, ´účast na sportovních kláních). Do fondu zapojíme místní firmy.
 6. Upřednostníme místní firmy při budování města v rámci zákonných možností.
 7. Na dobříšské zeleni nám záleží. Třídění odpadu při respektování estetických kritérií je samozřejmé.
 8. Budeme se inspirovat jinde. Podpoříme kontakty s partnerskými městy.
 9. Chybí vám dětský nebo praktický lékař, nemáte auto? Podpoříme městem dotovanou taxi službu pro seniory a nemocné.
 10. Budeme trvat na bytů městem občany města v obtížných sociálních situacích a bytů pro profese nezbytné pro život města: začínající lékaře a učitele tak, aby byli motivováni zůstat.
 11. Podpoříme dobrovolnické komunální aktivity běžné v zahraničí: přecházení dětí přes silnici cestou do školy, výpomoc seniorům v sousedství, sdílená doprava.
 12. Neslíbíme vám, že vše zařídíme.
 13. Slíbíme, že budeme prosazovat rozumná a praktická řešení.