Podpora dobříšských studentů a školáků

Adaptační kurz. Lyžařský kurz. Zájezd do Anglie (Německa, Rakouska, doplňte dle libosti). Přineste peníze na kino, divadlo, bruslení, plavání, na dopravu na atletické závody. Příspěvek na výtvarné potřeby, krmivo pro školního křečka. Děti vtipkují, že příště to bude na svačiny pro školníka. Vážně – rodiče předškoláků, školáků i studentů gymnázia se někdy nestačí divit a jejich peněženky naříkat. Vždyť přece chodí do státem zřizované veřejné školy, a to prostřednictvím města nebo kraje. Právě proto.

Školy mezi sebou často soutěží, která je lepší. Ty dobříšské ani nemusí – praskají ve švech. Přesto se snaží jejich ředitelé a učitelé zajistit výuku pestrou, zajímavou, s využitelnou náplní. Všech akcí už je bohužel tolik, že i rodiče, kteří by se za normálních okolností považovali za příjmově stabilní, nemohou platit vše. Vždyť jen lyžařský kurz, který je součástí výuky tělocviku, přijde rodiny i s výbavou až na 8 000 Kč. Tak to je v případě, že lyže nekupují, ale pouze půjčují. Každý učitel potvrdí, že zahraničních zájezdů a večerních divadelních představení se účastní stále stejní žáci či studenti. A lyžařských kurzů se neúčastní také stále ti stejní. Postupně dochází k rozdělení dle majetku už mezi dětmi, a ani nemusí vytahovat z aktovek poslední či naopak předpotopní modely mobilních telefonů. Dle zjištění sociologů, čeští rodiče ve škole neradi přiznávají, že na něco nemají. Naše společnost je tak vychovala.

Mysleme jinak. Pokusme se zajistit Dobříš bezpečnou tím, že pomůžeme rodinám, které nemohou dětem uhradit mnohé sportovní nebo umělecké aktivity, často organizované školou. Hnutí Otevřená Dobříš zajistí transparentní účet, z něhož budou poskytovány finanční dary školám na výše zmíněné akce. Dobříšské firmy jsou připraveny do fondu přispívat. Občané města budou také moci přispět. Školy rozdělí příspěvek mezi všechny zúčastněné děti. Rodiče však budou požádáni, aby se diskrétně svého příspěvku vzdaly, pokud to bude v jejich možnostech. Mohlo by se to stát hrdou povinností těch majetnějších, jak dříve bývalo dobrým zvykem. Příspěvek na jednotlivce se tak zvýší a mnoha rodinám se usnadní situace. I jejich děti se podívají do zahraničí, kam se s rodiči nedostanou, nebo se naučí lyžovat, i když je tento sport pro jejich rodinu příliš nákladný. Nezřídka jsou to děti nejnadanější.  Dobříš se tak stane ještě lepší a solidárnější.

#myslijinak

#2 Mgr. Veronika Holíková, 49 let
Dlouholetá profesorka francouzštiny na gymnáziu s podrobnou znalostí českého a zahraničního školství, tlumočnice, organizátorka mezinárodních výměn mezi městy, nyní odborná konzultantka v pedagogickém nakladatelství.