Za co utrácí město Dobříš?

Za co utrácí město Dobříš?

 

Blíží se komunální volby a z Dobříšských listů se dozvídáme, že stávající vedení města pracovalo pro naše město (což dokládá přehledem realizovaných projektů), a že po čtyřech letech zkušeností vědí, jak pracovat tak, aby Dobříš byla úspěšná a zbytečně nepřešlapovala na místě.

Proč ne, říkám si, jsme malé město, když se někdo rozhodne přijmout funkci v radě města a v zastupitelstvu, má jistě velkou morální motivaci udělat maximum pro naše společné místo k životu bez toho, že by k tomu nutě potřeboval literu Občanského zákoníku: „ Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

Je tomu opravdu tak?

Ekonomika a finanční analýza mě živí, nevadí mi procházek stovky řádků účetních závěrek a finančních plánů a vyvozovat souvislosti. Stáhl jsem si závěrečné účty a rozpočty města Dobříše za poslední roky a začal v nich číst:

 

  • Příjmy města za poslední 4 roky (2014-2017) utěšeně rostou a to z původních 175 mil. Kč až na stávajících 229 mil. Kč.
  • Značnou část příjmů však tvoří investiční dotace, obvykle jednorázové a vázané na konkrétní investiční akci. Největší investiční dotace v posledních třech letech se týkaly stavebních úprav 1. ZŠ Dobříš ve výši 26 mil. Kč a modernizace sběrného dvoru za 7 mil. Kč.
  • Město se proto musí spoléhat spíše na každoroční daňové příjmy. I daňové příjmy se za poslední 4 roky vyvíjejí poměrně dobře, vzrostly z 94 na 119 mil. Kč.
  • Horší je to na straně výdajů – zejména vlastní administrativa města spolkne obrovské částky rozpočtu. Zastupitelské orgány, odbory MěÚ Dobříš a vnitřní správa města přišly v roce 2014 41 mil. Kč, loni to bylo již 52 mil. Kč => nárůst o 23% přestože inflace za stejné období dosáhla jen 4%. Kdo bude volit stávající vedení města, tak by měl vzít v úvahu, že naplánovalo v roce 2018 utratit za administrativu astronomických 61 mil. Kč, tedy nárůst o dalších 18% proti loňskému roku!
  • Mojí pozornost také vzbudila kolonka „Projektová příprava a dokumentace“. Zde město v roce 2014 utrácelo necelé 2 mil. Kč, v roce 2017 je to téměř 10 mil. Kč. A současné vedení města naplánovalo letos utratit dalších 10 mil. Kč => 32 mil. Kč od roku 2015? To mi hlava nebere, dívám se tedy do registru smluv a zjišťuji, že zástupci Dobříše podepsali se společností 4DS, spol. s r.o. v letech 2016-2018 smlouvy v objemu 6,5 mil. Kč týkající se Spolkového domu a Městské knihovny. Tady se tedy již roztáčejí první milióny megalomanského projektu za více jak 90 mil. Kč bez DPH a (bez vybavení budovy). Pokládám si otázku, zda je to projekt, na který by se měla Dobříš soustředit, když se každý den kodrcáme po hrbolatém, nekoncepční, nehezky vypadajícím Mírovém náměstí se silným nádechem socialismu …
  • Další velká položka je spojena s odpady, údržbou zeleně a dalšími službami, které poskytuje dceřiná společnost DOKAS Dobříš, s.r.o., v roce 2017 město Dobříš platilo celkem 27 mil. Kč. Je to odpovídající částka, nebo je zde prostor k úsporám? Těžko říct, člověk by musel prozkoumat všechny příslušné smlouvy, dodatky a skutečně odvedené práce. Samotná kolonka „Veřejná zeleň Dokas“ ve výši více jak 7 mil. Kč za rok 2017 mi připadá docela hodně => pokud budu počítat, údržbu zeleně od března do září, tak na každý pracovní den připadne 60 tis. Kč. Za tuto částku zaměstnáte 3 kvalifikované zahradníky (10 tis. / denně) a ještě Vám zbývá (50 tis. / denně) = 1 mil. Kč / měsíčně na vlastní investice do zeleně! Podle investovaných peněz bych očekával, že se Dobříš bude spíše podobat Lednickým zahradám …

A co dále? Město sestavilo „Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021“ Na straně příjmů je vidět ambiciózní plán získat v roce 2019 celkem 74 mil. Kč investičních dotací, přestože průměr za poslední tři roky je 16 mil. Kč. Také vidím, že vedení plánuje zadlužit Dobříš na úvěrech ze stávajících 6 mil. Kč na 88 mil. Kč v roce 2021.

Závěr?

Město není firma, stejně jako stát není firma. Výdaje spojené s občany nelze hodnotit pouze ekonomicky. Na druhou stanu i město musí mít vyrovnanou a dlouhodobě udržitelnou bilanci, bankrot koneckonců hrozí každému subjektu. Krátké nahlédnutí do ekonomiky Dobříše mě moc nepotěšilo, administrativní náklady prudce rostou, některé náklady mi připadají jako vyhazování peněz, plánované budoucí zadlužení města vzbuzuje moje obavy …

Nezávidím radním a zastupitelům. Každé jejich rozhodnutí vyžaduje hodně práce, trpělivý dialog, pokoru a také trochu intuice. Ať už zasedne po komunálních volbách na naší radnici kdokoli doufám, že bude svoji funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

#myslijinak

#11 Miroslav Brajer, 49 let
Projektový manažer a bankovní analytik pro financování zelené energie, energetiky a odpadového hospodářství. Dlouhodobě se věnuje energetickým úsporám, udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí.