Stop kamionům II.

Město Dobříš je zahlceno kamiony. Tato problematika se řeší od 90. let minulého století. Územní plán města Dobříše vymezuje tzv. západní obchvat, který předpokládá propojení ulic Příbramské a Hostomické, konkrétně Změnou č. 2 Územního plánu Dobříš. O západním obchvatu Dobříše bylo rozhodnuto nejprve v Územním plánu města Dobříše, který nabyl účinnosti dne 29. 9. 2010 a následně byl 2. Změnou územního plánu Dobříš výrazně posunut blíže ke stávající výstavbě rodinných domů (cca 100 m od nich).

Západní obchvat bude-li realizován, zcela přeruší jediný a plynulý přístup občanů k lesu v této části města. Důsledek obchvatu bude obdobný, ne-li shodný s výstavbou dálnice D 4, která totiž znemožnila obyvatelům Dobříše dostat se velice příjemnou a půvabnou ulicí Kaštánkovou ke Krásnému životu a dále na Královskou stolici. Kaštánková ulice tímto zásahem zcela ztratila své kouzlo. Mám za to, že Územní plán Dobříš účinný ke dni 29. 9. 2010 zejména ve své části týkající se západního obchvatu je přežitý a již nereflektuje současné potřeby občanů. Se západním obchvatem zcela zásadně nesouhlasili a ani dnes nesouhlasí stávající občané západní části Dobříše. Jejich připomínky k západnímu obchvatu však nebyly městem zohledněny.

V neposlední řadě si dovolím menší úvahu. V současné době město disponuje Územní studií, která předpokládá výstavbu cca 35 rodinných domů, a to v západní zóně města, právě pod plánovaným západním obchvatem. Mám za to, že existence západního obchvatu sníží výnosnost prodeje plánovaných rodinných domů. Zejména když tato byla s účinností ke dni 10. 3. 2017. Změnou č.2 územního plánu přeložena výrazně blíže k plánované výstavbě rodinných domů. Pokud nedojde k výrazné revizi obchvatu Dobříše ze směru od Hostomic v intenzivní spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, stane se naše město městem bez budoucnosti. Obchvat by definitivně stanovil západní hranici rozvoje, navíc v atraktivní přírodní oblasti.

Opravdu jej potřebujeme v plánované podobě? Hluk kamionu, znečištěné ovzduší? Oddělení přístupu do lesa? Prozatím Vám nabízíme jednodušší a finančně výrazně levnější řešení – zákazovou značku pro kamiony.

#myslijinak

#4 Mgr. Jindřiška Romba, 36 let 
Právní referent, matka 2 dětí pečující o rodinu, v současné době OSVČ cvičitel dětí a mládeže, lektor dětských kurzů a kurzů miminek.