Dobříšské parkování

Zaparkovat ve městě chtějí samozřejmě všichni, ale nejvíc po tom touží ti, kteří ve městech žijí. Žádné město není nafukovací a rostoucí počet aut situaci jen zhoršuje. Jak ale zaručit, aby mohli všichni zaparkovat u domu? V mnoha městech zřizují rezidenční parkování, které je určeno výhradně místním. Co se zatím v tomto směru udělalo v Dobříši? Dalo by se říct, že spíše méně než více. Před devíti lety jsem si znovu po mnoha letech pořídil auto. Koupil jsem si parkovací kartu, která původně platila navždy. Jenže to navždy se zkrátilo v mém případě na pouhé dva měsíce, protože poté byly zavedeny roční karty. Takže kupuji každý další rok a částky se postupně zvyšují. Člověk by si mohl říct, že mít parkovací kartu ve městě vám zaručí parkovací stání, ale ono to tak docela není.

Podle této karty máte právo na stání pouze ve vaší čtvrti, a to jen od 17. hodiny do 6. hodiny ranní. Jinak může poblíž vašeho domu parkovat kdokoliv bez postihu. K čemu tedy ve skutečnosti slouží námi  zakoupená parkovací karta? Jako odpuzovač městské policie – ráno nenajdete za stěračem modrý papírek. Nabízí se otázka, proč město postavilo parkoviště u statku a proč má k dispozici takřka celé náměstí. Obě placená parkoviště navíc přinášejí určitý obnos na údržbu parkovacích ploch. Hnutí otevřená radnice, se zasadí o zavedení rezidenčního parkování v plném rozsahu nebo nechá řádně a viditelně označit par kovací zóny s využitím parkovacích hodin. Dále zajistí důslednou kontrolou ze strany městské policie. Při dodržení parkovací doby toto opatření přinese dostatek parkovacích míst pro návštěvníky centra města k vyřízení pochůzek i pro obyvatele jednotlivých čtvrtí.

#myslijinak