Zveřejňování dokumentů

Otevřená radnice nebude jen v názvu hnutí. Hnutí HORA neboli Hnutí  Otevřená radnice Dobříš zajistí, aby se dokumenty Města Dobříše a jeho Městského úřadu zveřejňovaly na úřední desce a zejména na webových stránkách Města.  Také  širší okolí bude informováno o vyvěšení na úřední desce prostřednictvím aplikace formou SMS .

Předejdeme tím situaci, kdy  se občané dozvědí o stavbě v blízkosti jejich nemovitosti až při její realizaci, jak se běžně doposud stává. I přes naše výzvy na zastupitelstvu, stávající vedení města toto nezměnilo, a občané nemají žádné informace o vydání důležitých povolení. Jen těžko pak mohou hájit své zájmy nejen při výstavbě, ale třeba i prodeji a změně užívání sousedních nemovitostí.

Příkladem může být stavba nové restaurace a betonového parkoviště v Žižkově ulici, uprostřed parku, na úkor zeleně, volného prostranství a částečně na pozemcích Města. Následně nad touto restaurací mají být vybudovány bytové jednotky, aniž by byly projektovány povinné parkovací plochy na vlastním pozemku investora, jak vyžaduje zákon.

Hnutí HORA dodržováním zákonných postupů toto již nepřipustí. Všechno bude otevřeně zveřejňováno. Transparentně a podle pravidel platných pro všechny bez rozdílu..

Občané se budou moci díky Otevřené radnici řádně bránit proti podobným praktikám, které zavedlo současné vedení města.

#myslijinak

#3 Ing. Lubomír Mandík, 67 let
Špičkový ekonom, znalec správního práva, stavebního zákona, dříve ředitel bank, nyní podnikatel, zásadový až to bolí.