Arogance úředníků

Stále častěji slýchávám, jak lidé nechtějí a často i oddalují svou návštěvu některého z úřadů. Důvodem bývá arogance úředníků neboli správního úřadu.

Příčiny mohou být různé. Já se však, častěji setkávám, s názory, že důvodem je, pomalost, náročnost a zejména arogance úředníků. Jsou často nepříjemní, povyšující se, dávají Vám pocit, že rušíte při kávě a obtěžujete svými dotazy. Požadují dokumenty zbytečné, úřad od úřadu se lišící. Nedostanete pokyn, které dokumenty jsou třeba, a pak v průběhu vyřizování stále něco doplňujete a běháte od jednoho odboru ke druhému a sháníte.  K tomuto bych chtěla poznamenat a možná i do budoucna pomoci, že tu máme zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), který v § 6 stanoví, že lze-li potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je úřad povinen jejich obstarání zajistit. Upřímně ještě nikdy jsem se nesetkala se vstřícností, kde by mne alespoň úředník o této možnosti poučil (což je mimochodem jeho povinnost) či mi ji nabídl…

Domnívám se, že obstarávání dokumentů závisí na tom, s jak arogantním úředníkem se setkáte. Mám pocit, že úředníci spíše věci řešit nechtějí a slýchávám… „tak takto to nejde, to musíte tam a tam“. Nedodržují ustanovení § 4 správního řádu, že „veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc“. Stále více nabývám dojmu, že obtěžuji a že oni jsou ti, které je třeba poslouchat a respektovat. Chtěla bych z textu citovaného zákona, vyzdvihnout slovo „zdvořile“. Ano i zákon jej zná, z mých zkušeností však většina úředníků nikoli.

Pracovala jsem v soukromém sektoru na pozici právního koncipienta, nyní jsem šťastnou matkou a manželkou a má pozice je nyní OSVČ. Nedovedu si představit, že bych si mohla dovolit být ke svým klientům (jako koncipient, tím spíše jako OSVČ) arogantní a nepříjemná. Byť máte za sebou příšerný den, noc, vše se Vám zrovna hroutí… Vy ale pracujete dál a vyděláváte si sami na sebe. Nelze být arogantní, klienty potřebujeme.  Potřebujeme, aby se vraceli, protože chtějí, nikoliv proto, že musí (jako na úřad).

S  touto arogancí úředníků se setkávám stále častěji a bohužel také ve svém městě. Vzhledem k velikosti Dobříše často víte, kdo je k Vám nemilý. Mimo jiné i takto vznikají pomluvy a neochota spolupracovat.

Nemám zatím pocit, že by se přístup úředníků zlepšoval. Zkusme je však pochopit: často způsobená jejich nízkou kvalifikovaností a malou komunikační dovedností. To lze napravit dalším vzděláváním.

Naše Hnutí otevřená radnice si ve své kampani stanovila toto změnit! Pomozte nám s tím Vaší přízní ve volbách.

#myslijinak

P.S. Omlouvám se touto cestou, těm úředníkům, kteří správní řád respektují (viz. ustanovení výše)  a věřte, že i takoví existují.

 

#4 Mgr. Jindřiška Romba, 36 let 
Právní referent, matka 2 dětí pečující o rodinu, v současné době OSVČ cvičitel dětí a mládeže, lektor dětských kurzů a kurzů miminek.